Bröllop » Näbbuketter & corsage

Näbbuketter med vit ros, liljekonvaljer, grönt
Corsage med prärieklocka, liljekonvalj